انجام پایان نامه جنگلداری

انجام پایان¬نامه جنگلداری: آشنایی با رشته جنگلداری
جنگلداری یکی از شاخه¬های رشته مهندسی منابع¬طبیعی است. جنگلداری به بررسی موضاعاتی چون پرورش و بهره¬برداری از جنگل، جاده¬سازی، مدیریت جنگل و سیاست¬های اجرایی در جنگل¬ها می¬پردازد. بحثی که امروزه در رشته جنگلداری توجه متخصصان مختلف را به خود جلب کرده، طرح استراحت جنگل است که بهره¬برداری تجاری و صنعتی از جنگل¬های کشور را ابتدای سال چهارم برنامه ششم ممنوع اعلام کرده است.
این رشته دارای 4 گرایش در مقطع ارشد و دکتری است: مهندسی جنگل، جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، جنگلداری، مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل
تحصیلات جنگلداری (انجام پایان¬نامه جنگلداری)
امروزه حفاظت، احیا و توسعه مناطق جنگلی به عنوان تعدیل و تنظیم¬کننده کننده شرایط آب¬و¬هوایی و منبع تولید¬کننده چوب حائز اهمیت است. دروس مهم¬تر رشته جنگلداری شامل حمل¬و¬نقل و بهره¬برداری جنگل، اقتصاد جنگل، اکولوژی جنگل، حقوق و قوانین و… است.
برترین دانشگاه¬های منابع طبیعی در جهان:
1. UC Berkeley
2. University of Michigan
3. Virginia Tech College

برترین دانشگاه¬های منابع¬طبیعی در ایران:
1. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
2. دانشگاه تربیت مدرس

انجام پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *