نوشتن پایان نامه

نوشتن پایان نامه: روش تحقیق روشی قابل اطمینان برای شناخت دانش است.در نوشتن پایان نامه، شناخت روش تحقیق و لزوم استفاده از آن اهمیت بسیاری دارد.اثبات یک فرضیه با روش های خاص، به گونه ای که تحقیق علمی و قابل دفاع باشد را روش تحقیق گویند.

تحقیق چیست؟ روش تحقیق در نوشتن پایان نامه کدام است؟

تحقیق فرآیندی رسمی، منظم و معین است که برای کشف یک مجهول به کار برده می شود. تحقیق عملی است دقیق و قاعده‌مند که می بایست مراحل آن به صورت منطقی و مشخص انجام شود، تا بتواند به نتیجه معتبری برسد.

مفهوم روش تحقیق در امور تحقیقاتی ، پژوهشی و کتاب‌های روش تحقیق به صور مختلف و در سطوح متفاوت به کاربرده می شود.در غالب موارد این مفهوم کلی و شامل انواع روش‌ها، مراحل، فرایندها و ابزار تحقیق می باشد. در واقع روش انجام پژوهش علمی برای دستابی به حقیقتی جدید را روش تحقیق گویند که در تمام رشته های تحقیقاتی کاربرد دارد.

نقش روش تحقیق در نوشتن پایان نامه

نوشتن پایان نامه بدون تشریح روش تحقیق انجام پذیر نیست. اعتبار علمی و استدلال پایان نامه بر مبنای روش تحقیق سنجیده می شود. در نوشتن پایان نامه، اثبات نظریه ها و قانونمندی نتایج نیازمند روشی منطقی و قابل پذیرش می باشد به صورتی که نتایج قابل دفاع و مستند باشد.چنین روندی را روش تحقیق در نوشتن پایان نامه گویند.

از آنجایی که تحقیق در نوشتن پایان نامه همواره به زبان علمی بوده است برای اثبات آن نیز می بایست از روش علمی و پذیرفته شده ای استفاده کرد.

اشکال اساسی در نوشتن پایان نامه

پایان نامه ای که به روش ذهنی و فلسفی تدوین شود قابل اندازه گیری نیست و به همین دلیل قابل دفاع و ارزیابی نمی باشد.در این موارد دانشجو و محقق، با فرآیند تحقیق در نوشتن پایان نامه آشناست ولی قادر به اثبات آن به جامعه علمی نیست.دانشجو باید بتواند ادله کافی برای اثبات موضوع تحقیق را ارائه دهد. روش تحقیق امکانی برای اثبات علمی بودن تحقیقات است.

مهم ترین مرحله در نوشتن پایان نامه

نتایج تحقیق در نوشتن پایان نامه باید به روشنی و بدون ابهام ارائه گردد. روش تحقیق در نوشتن پایان نامه با یک پژوهش عادی تفاوت آشکاری دارد.انتخاب روش تحقیق در نوشتن پایان نامه با شأن و اعتبار پایان نامه ارتباط مستقیمی دارد.مهم ترین کار در نوشتن پایان نامه انتخاب روش تحقیق متناسب با موضوع تحقیق است.

نوشتن پایان نامه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *