humanities

انجام پایان نامه روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی روانشناسی چیست؟ روانشناسی علمی نوین است . علمی که به مطالعه ی رابطه ی بین پالس های مغز با رفتار انسان می پردازد. سالیان زیادی طول کشید تا مردم کشور های مختلف درک کنند روانشناس برای همه مورد نیاز است نه تنها برای مجانین . از آن جایی که انسان ها پیوسته […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه زبان انگلیسی

معرفی رشته زبان انگلیسی رشته ی زبان انگلیسی به دانشجویان ابزار و امکان خواندن متون انگلیسی وتحلیل رسمی و درست ، تاریخ ادبیات ، نظریه های انتقادی و استراتژی ، پژوهش و تحقیق و روش بحث و گفتگو در زمینه های مختلف را ارائه و اموزش می دهد. به طور کلی رشته ی زبان انگلیسی […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه کتابداری

معرفی رشته کتابداری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی، رشته ای از رشته های علوم انسانی است که به بررسی روش های و طرق مختلف تولید و نشر دانش، و همچنین اطلاع رسانی می پردازد. سازمان دهی بانک های اطلاعاتی و منابع علمی از جمله کتاب، مجلات، پایگاه های اطلاعاتی و … در زمره فعالیت های این […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه ادبیات فارسی

معرفی رشته ادبیات فارسی ادبیات فارسی نظام زبان ملت ایرانیان است . نظامی که قدمتی چندین هزار ساله دارد. ادبیات فارسی بارها مورد تهاجم قرار گرفته. از این رو راه رشد آن بار ها گرفته شده و با زبان های دیگر به خصوص عربی در آمیخته است. رشته ادبیات فارسی به مطالعه ی آثار نوشته […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه علوم تربیتی

انجام پایان نامه علوم تربیتی انجام پایان نامه علوم تربیتی : مجموعه علوم تربیتی از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد که هدف رشته های تحصیلی این گروه آموزشی توجه به ابعاد و جنبه های آموزشی و پروشی است. شایان ذکر است که گروه یا مجموعه رشته های علوم تربیتی صرفاً و منحصرا […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی علوم سیاسی چیست؟ علوم سیاسی مطالعه ی دولت ها و نهاد های سیاسی است. علوم سیاسی درباره ی جهان واقعی نیست بلکه درباره ی آن وجوه از جهان است که با روش هایی که علمی فرض می شود مطالعه می گردد. علوم سیاسی دارای پنج بخش است : 1) آن بخشی […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه حقوق

معرفی رشته حقوق حقوق چیست؟ حقوق ، درباره ی برقراری قوانین و نظم و عدالت در جامعه است . در واقع حقوق رشه ایست که به آشنایی با قوانین و نحوه ی استفاده از آن می پردازد. حقوق دارای بخش های گوناگونی است که به صورت کلی به دو بخش تقسیم می شود 1) حقوق […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه حسابداری

معرفی رشته حسابداری حسابداری چیست؟ حسابداری ، نگهداری صورت حساب های مالی و تجاری ، به علاوه ی بایگانی ،بازیابی ، خلاصه نویسی و ارائه اطلاعات مختلف درباره ی گزارش ها و تحلیل های مالی می باشد. یک بخش اصلی حسابداری بر روی ارائه ی اطلاعات مالی و فاکتور ها به مردم خارج از شرکت […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه اقتصاد

معرفی رشته اقتصاد اقتصاد چیست؟ اقتصاد یکی از علوم اجتماعی شمرده می شود.هر جامعه موظف است چیستی و چگونگی بقای کالاها و مواد تولیدی خود و تنظیم عرضه ی کالاها و خدمات مذکور را نسبت به جمعیت برعهده گیرد. در واقع هدف اصلی مطالعه ی اقتصاد جستجوی شیوه هایی است که عرضه و استفاده از […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت معرفی رشته مدیریت مجموعه مدیریت از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد که هدف رشته های تحصیلی این گروه آموزشی توجه به مدیریت و روزآمد کردن دانش دانشجویان در زمینه های گوناگون این حوزه است. هدف اصلی از رشته های مدیریت و گرایش های گوناگون آن تربیت و توسعه […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب