science

انجام پایان نامه جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا جغرافی چیست؟ جغرافی بررسی پدیده های طبیعی و ساختار زمین است. جغرافی علمی است که از طریق مشاهده و تجربه کسب می شود . این علم به توجیه علل پدیده های طبیعی می پردازد. جغرافیا دارای دو بخش اصلی می باشد. 1) جغرافیای انسانی 2) جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی آن است که […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه شیمی

معرفی رشته شیمی شیمی چیست؟ تعریف رشته شیمی به دلیل گسترده بودن آن مشکل است . اما رشته شیمی به بررسی ساختار مواد ، ترکیبات و واکنش های شیمیایی می پردازد. شیمی به کاوش در ماهیت مواد و رابطه ی آن با ساختارشان می پردازد. همچنین چگونگی انجام واکنش ها و امکان پذیری آن ها […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه زیست شناسی

پایان نامه زیست شناسی معرفی رشته زیست شناسی زیست شناسی چیست؟ زیست شناسی بررسی موجودات زنده می باشد . زیست شناسی به مطالعه ی بافت های زنده ، واحد های سازنده ی آن ها ، رفتار موجودات زنده براساس ویژگی های موجود در ژنتیک آن ها می پردازند . زیست شناسی هر گونه ای از […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه زمین شناسی

معرفی رشته زمین شناسی زمین شناسی چیست؟ زمین شناسی از رشته هایی است که اکثر مردم نسبت به آن شهود دارند و ابتدایی ترین اطلاعات آن را میدانند . اما زمین شناسی دامنه ی بسیار وسیعی دارد . به گونه ای که اگر شما مقداری بیشتر با این رشته آشنا شوید بسیار هیجانزده خواهید شد […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه فیزیک

معرفی رشته فیزیک فیزیک چیست؟ فیزیک علم توجیه و بررسی پدیده های اطراف با استفاده از منطق و علم ریاضی است . فیزیک به بررسی نیرو ها و تاثیرات اجسام بر هم میپردازد. گستردگی علم فیزیک به اندازه ای است که از مطالعه ی کوارک ها (ذرات تشکیل دهنده نوکلئون ها) آغاز شده تا بررسی […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه ریاضی

معرفی رشته ریاضی ریاضی چیست؟ ریاضی پایه ی منطق می باشد. ریاضی در واقع ایجاد نظم در جهان اطراف است . به گونه ای که ذهن ریاضی در واقع یعنی ذهن الگوساز . دانش ریاضی بخشای مختلفی از ذهن را برای درک نیاز دارد . علاوه بر منطق و الگوسازی نیازمند انتزاع قوی نیز می […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب