شما می توانید از دو طریق وجه خود را به حساب موسسه شریف پژوهان واریز کنین

1- مبلغ واریزی را به حساب 1705-2289-0610-5047 بانک شهر بنام خانم سعیده محو انتقال دهید و سپس 4 رقم اخر کارت خود را به موسسه و به مسئول مرتبط با رشته خود اطلاع دهید

2- پرداخت انلاین از طریق درگاه اینترنتی شریف پژوهان با پرکردن اطلاعات درخواستی زیر

 

نام و نام خانوادگی*
آدرس ایمیل*
عنوان پروژه*
مبلغ (ریال)*
همکار پیگیری کننده*
تلفن*
توضیحات