انجام پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت معرفی رشته مدیریت مجموعه مدیریت از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد که هدف رشته های تحصیلی این گروه آموزشی توجه به مدیریت و روزآمد کردن دانش دانشجویان در زمینه های گوناگون این حوزه است. هدف اصلی از رشته های مدیریت و گرایش های گوناگون آن تربیت و توسعه […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب