انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا جغرافی چیست؟ جغرافی بررسی پدیده های طبیعی و ساختار زمین است. جغرافی علمی است که از طریق مشاهده و تجربه کسب می شود . این علم به توجیه علل پدیده های طبیعی می پردازد. جغرافیا دارای دو بخش اصلی می باشد. 1) جغرافیای انسانی 2) جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی آن است که […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب

انجام پایان نامه علوم تربیتی

انجام پایان نامه علوم تربیتی انجام پایان نامه علوم تربیتی : مجموعه علوم تربیتی از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد که هدف رشته های تحصیلی این گروه آموزشی توجه به ابعاد و جنبه های آموزشی و پروشی است. شایان ذکر است که گروه یا مجموعه رشته های علوم تربیتی صرفاً و منحصرا […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب