انجام پایان نامه کارشناسی ریاضی

انجام پایان نامه ریاضی

معرفی رشته ریاضی ریاضی چیست؟ ریاضی پایه ی منطق می باشد. ریاضی در واقع ایجاد نظم در جهان اطراف است . به گونه ای که ذهن ریاضی در واقع یعنی ذهن الگوساز . دانش ریاضی بخشای مختلفی از ذهن را برای درک نیاز دارد . علاوه بر منطق و الگوسازی نیازمند انتزاع قوی نیز می […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب