پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

معرفی رشته جغرافیا جغرافی چیست؟ جغرافی بررسی پدیده های طبیعی و ساختار زمین است. جغرافی علمی است که از طریق مشاهده و تجربه کسب می شود . این علم به توجیه علل پدیده های طبیعی می پردازد. جغرافیا دارای دو بخش اصلی می باشد. 1) جغرافیای انسانی 2) جغرافیای طبیعی جغرافیای انسانی آن است که […]

توسط:شریف پژوهان | science
ادامه مطلب