ویدیو

انجام پایان نامه فلسفه

معرفی رشته فلسفه فلسفه چیست؟ فلسفه شالوده ی تفکر است. فلسفه پرسش هایی است که برای همگان حل شده است ولی هیچکس جواب را نمی داند ، پرسش هایی بنیادین درباره ی تمامی تعاریف ما از دنیا و چگونگی زندگی .فلسفه علمی نامحدود است و می تواند در همه چیز تصرف داشته باشد . فلسفه […]

توسط:شریف پژوهان | humanities
ادامه مطلب